Przewoźnicy specjalizujący się w transporcie drogowym muszą posiadać licencję, która uprawnia do wykonywania zawodu. Samo posiadanie dokumentu jednak nie wystarczy. Owa licencja powinna być jeszcze bowiem odpowiednio zabezpieczona finansowo. W innym wypadku nie można mówić o tym, że przewoźnik posiada uprawnienia do wykonywania swojego zajęcia.

 

Charakterystyka sprawy zabezpieczenia

Wymóg zabezpieczenia do licencji został wprowadzony po to, aby ochraniać interesy osób korzystających z usług przewoźników i zagwarantować im pewność co do tego, że nie stracą na zaufaniu ofercie partnera. Dlatego każdy przewoźnik co roku musi sporządzać sprawozdanie finansowe, w którym określa, czy posiadany przez niego kapitał i rezerwy jest odpowiedni dla podejmowanych działań w zakresie transportu. W celu określenia warunków niezbędnych do spełnienia przez przewoźnika wyznaczono kwoty odpowiadające każdemu posiadanemu pojazdowi. Kwoty te mogą jednak równie dobrze zostać poręczone za pomocą takich dokumentów jak gwarancja bankowa czy ubezpieczenie.

Trzeba podkreślić, że licencji oraz zabezpieczenia do licencji nie wystarczy określać raz. Żeby pozostała aktualna, trzeba ją nieprzerwanie odnawiać. Tylko takiego typu rozwiązanie da bowiem gwarancję tego, że posiadane dokumenty nie będą przestarzałe, a raczej cały czas będą stanowiły odzwierciedlenie obowiązującego stanu rzeczy.

Dlaczego to właśnie w branży przewoźniczej posiadanie zabezpieczenia do licencji jest tak ważne? Między innymi dlatego, że wiąże się ona ze sporą odpowiedzialnością po stronie właściciela przedsiębiorstwa i każdej z osób pracujących w ramach firmy. Każdy klient musi więc mieć pewność, że towar, który przeznaczył do transportu, dotrze na swoje miejsce, i to w nienaruszonym stanie. Jak się okazuje, sama licencja może być niewystarczająca do poświadczenia takiej zdolności. Powinno jej towarzyszyć odpowiednie zabezpieczenie finansowe, które da pewność co do rzetelności oraz fachowości przewoźnika.